یــــــــــــه وقღتایـــــــــــــی

یــــه وقتهایی میری رو پســـت و عکســـهاش یه کامنتـــی بـــذاری

حــــرف دلتو بهــــش بگـــی


که چقـــــدر برات عــــزیزه....


ولـــــی میبینی خیلـــی ها اومـــدن حرفهــــای تورو بهـــش مـــیزنن:


عزیـــزمـ ــ


عاشقتــمـــ ــ


جانــمـ ـــ


فــــدات شــــم.......


تو میمـــــونی و یه دنیــــــا حــــرف نگفــــته ....


فــــقط واســـــش لایـــــک میــــزنی....


کــــاش بــــدونه این یعنــــی


یه دنیا بغـــــض و حــــرف !.!.!

/ 0 نظر / 10 بازدید