حکمت

 خدایا حکمت قدم هایی که برایم بر می داری بر من آشکار ساز 

تا در هایی که به سویم می گشایی ندانسته نبندم 

و در هایی که به رویم می بندی ندانسته نگشایم

/ 0 نظر / 5 بازدید