یــــــــــــه وقღتایـــــــــــــی

یــــه وقتهایی میری رو پســـت و عکســـهاش یه کامنتـــی بـــذاری حــــرف دلتو بهــــش بگـــیکه چقـــــدر برات عــــزیزه....ولـــــی میبینی خیلـــی ها اومـــدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

دلــــــــــــم برات تنــــــــگ شده

ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺧﻮﺑـــــــــــــــــﯽ ؟  ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟــــﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨــــــــﮓ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﯾــــــﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟـــــﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨـــــــﮓ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣــــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺕ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
7 پست
شهریور 93
28 پست